Privacyverklaring

Syntro Detachering respecteert de privacy van alle prospects, klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit privacybeleid is gebaseerd op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), opgesteld door het Europees Parlement (EP) en de Raad van de Europese Unie, en is uitsluitend van toepassing op de diensten van Syntro BV.

Klantenbestand 

Wanneer u contact met ons opneemt of klant bij ons wordt, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden vrijwillig verkregen en opgeslagen in het klantensysteem van Syntro BV. De gegevens worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens kunnen ook door Syntro BV worden gebruikt om u te informeren over onze producten en diensten. U kunt het ontvangen van e-mails te allen tijde stopzetten door een mail te sturen naar info@syntro.nl.

Onderzoek

Syntro BV onderschrijft het belang van een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van onder meer respondenten die meewerken aan een onderzoek. Wij doen er alles aan om de persoonsgegevens te beschermen van mensen die aan een onderzoek hebben meegedaan, of van personen die voorkomen in bestanden die wij van anderen voor verder onderzoek in huis hebben. Daarvoor zijn verschillende maatregelen getroffen.

De antwoorden op vragen uit vragenlijsten zijn losgekoppeld van namen en adressen. Deelname aan een vragenlijst is immer op vrijwillige basis. Enquêtes worden afgenomen via SurveyMonkey. Deze hanteert zijn eigen privacybeleid en is gecertificeerd door het EU/US Privacy Shield Framework.

De gegevens worden alleen statistische doeleinden gebruikt. De analyses vinden plaats op een beveiligd computersysteem waartoe onbevoegden geen toegang hebben. In de rapporten die wij naar buiten brengen zijn personen nooit te herkennen, behalve als hier uitdrukkelijke afspraken over zijn gemaakt met onze opdrachtgever.

Wij onderschrijven de Gedragscode Onderzoek en Statistiek, opgesteld door de Marktonderzoeksassociatie (MOA), de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO), en goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). De gedragscode is een praktische uitwerking van de Wet bescherming persoonsgegevens, onder meer in de vorm van ‘Tien gouden regels voor onderzoek & statistiek en gegevensbescherming’.

Meeroosteren

Wij bieden de online tool Meeroosteren op www.meeroosteren.nl om online te zelfroosteren. Hierbij worden verschillende gegevens verzameld, waaronder naam, contracturen en gekozen diensten. Deze gegevens zijn opgeslagen in individuele profielen van deelnemers die beveiligd zijn met een persoonlijk wachtwoord.

Als functionaliteit van Meeroosteren zijn enkele gegevens zichtbaar voor andere deelnemers. Ter ondersteuning van de dienst zijn de gegevens zichtbaar en aanpasbaar door “beheerders” (bijvoorbeeld planners van de afdeling) en medewerkers van Syntro. De (persoons)gegevens kunnen worden verstrekt aan een IT-dienstverlener, welke Meeroosteren ontwikkelt en onderhoudt.

Meeroosteren werkt op een veilige SSL verbinding. Deze verbinding (bekend door het groene slotje linksboven in de adresbalk van de browser) garandeert een veilige verwerking van gegevens. Gegevens staan opgeslagen op een fysieke server die enkel toegankelijk is voor de IT-dienstverlener.

Cookies en Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om uw bezoekersgedrag op onze website te volgen. Dit heeft als doel onze website te verbeteren qua inhoud en gebruikersgemak, evenals wordt dit gebruikt om voor u interessante advertenties te ontwerpen. Hiervoor maakt Google gebruik van cookies om niet-persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan. Google Analytics hanteert zijn eigen privacybeleid. Google Analytics is enkel toegankelijk voor medewerkers van Syntro BV en voor een extern marketing adviesbureau Whello. Hun privacybeleid vindt u op de volgende pagina.

Toegang tot gegevens

Alle gegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Syntro BV, tenzij hierboven anders verklaard. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Syntro BV.

Wij bewaren uw gegevens zolang dat nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Wij beveiligen verzamelde gegevens tegen ongeautoriseerde toegang en misbruik met technische maatregelen op het lokale netwerk. Het zorgt ervoor dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor Syntro medewerkers.

U hebt te allen tijde het recht op inzage of wijziging van uw gegevens. Op verzoek zullen wij uw gegevens uit ons bestand halen. Eerder gegeven toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zonder rede van opgaaf weer intrekken. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Syntro BV
Bovenkerkerweg 41
1185 XA Amstelveen
020 82 04 456
info@syntro.nl

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Syntro BV. Het laatst gepubliceerde privacybeleid zal leidend zijn vanaf de publicatiedatum. Dit document is gepubliceerd op 30-01-2018.