Syntro Detachering BV werkt nauw samen met Syntro BV. Syntro BV is een onafhankelijk adviesbureau. Zij ondersteunen klanten met het verbeteren van de personele inzet en het optimaliseren van werkprocessen.

Syntro staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en bestaat uit adviseurs die het "klappen van de zweep" kennen. Zij zorgen voor prestatieverbetering, meer efficiency, groei en continuïteit.

De adviseurs van Syntro BV werken onder de voorwaarden van de Ooa (Orde van organisatiedeskundigen en -adviseurs).